نحوه نصب ابزار Meld در اوبونتو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
نصب ابزار Meld

 نصب ابزار Meld در اوبونتو

Meld یک visual diff است و ابزار ادغام که برای توسعه دهندگان ایجاد شده است.  ابزار meld برای مقایسه فایل ها، دایرکتوری ها و پروژه های کنترل شده استفاده می شود. از مقایسه دو طرفه و سه طرفه فایل ها و دایرکتوری ها پشتیبانی می کند. همچنین از بسیاری از سیستم های کنترل نسخه محبوب پشتیبانی می کند. Meld به شما کمک می کند تغییرات کد را بررسی کنید و patches ها  را به خوبی  درک کنید.  ابزار Meld دارای حالت Auto-merge  و اقدامات روی بلوک‌های تغییر است که به آسان‌تر شدن ادغام کمک می‌کند. دراین مقاله به نصب ابزار Meld در اوبونتو می پردازیم

قبل از اینکه ابزار Meld را دراوبونتو نصب کنیم ابتدا باید GIt  رانصب نماییم چون ابزار Meld برای اجرا به GIt  نیاز دارد. برای همین منظور از دستور زیر استفاده کنید.

root@hidika.net:~# apt-get install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
&hellip 
&hellip 
&hellip 
Setting up liberror-perl (0.17-1.1) ...
Setting up git-man (1:2.5.0-1ubuntu0.2) ...
Setting up git (1:2.5.0-1ubuntu0.2) ...

 

بعد از نصب Git، آدرس Meld را از Git به صورت زیر Clone کنید.

 

root@hidika.net:~# git clone https://git.gnome.org/browse/meld
Cloning into ' meld' ...
remote: Counting objects: 19449, done.
remote: Compressing objects: 100% (8380/8380), done.
remote: Total 19449 (delta 14419), reused 14671 (delta 10898)
Receiving objects: 100% (19449/19449), 5.87 MiB | 103.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (14419/14419), done.
Checking connectivity... done.
root@hidika.net:~# cd meld/

 

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک لینک نرم افزاری برای Meld ایجاد کنید

 

root@hidika.net:~/meld# ln -s ~/meld/bin/meld /usr/bin/meld

 

Meld را با اجرای دستور زیر راه اندازی کنید.

 

root@hidika.net:~/meld# meld

 

پنجره Meld  ه شکل زیر است.

 

 

نصب ابزار Meld

 

می توانید file comparison  را در Meld انجام دهید.

 

نصب ابزار Meld

 

نصب ابزار Meld

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.