دسته: debian

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

بازیابی رمز عبور root در لینوکس debian

بازیابی رمز root  در لینوکس دبیان ( debian ) در این آموزش به صورت مختصر  ، نحوه بازیابی رمز عبور روت ( root) در سیستم Debian 10 را خواهید آموخت. ما به شما کمک میکنیم تا پسورد فراموش شده root  لینوکس دبیان را به راحتی بازیابی کنید بنابراین، ابتدا سیستم Debian 10 خود را روشن