تلفن ابری و اینترنتی هیدیکا بزرگترین مرکز تلفن ابری برروی سرور های قدرتمند

  بخش ها

  عملیات

تلفن ابری سطح پایه
699,000تومان سالانه
مخصوص فروشگاه ها و موسسه ها


 • شماره تلفن اختصاصی = دائم
 • نصب و راه اندازی = رایگان
 • داخلی رایگان = ۲
 • صف تماس = ۱
 • منشی گویا - دارد
 • صندوق صوتی = دارد
 • تماس امن = دارد
 • آهنگ انتظار = دارد
سفارش دهید راه اندازی رایگان
پرطرفدارترین
تلفن ابری سطح متوسط
990,000تومان سالانه
مخصوص شرکت ها واستارتاپ ها


 • شماره تلفن اختصاصی = دائم
 • نصب و راه اندازی = رایگان
 • داخلی رایگان = 10
 • صف تماس = 3
 • منشی گویا =دارد
 • صندوق صوتی = دارد
 • تماس امن = دارد
 • آهنگ انتظار = دارد
 • ضبط مکالمات= دارد
 • تعریف ساعات کاری =دارد
سفارش دهید راه اندازی رایگان