تحویل ۲۴ ساعته بنر

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

اگر فاکتور زمان برایتان مهم است، این سرویس برای شما مناسب است، زیرا کار شما در کمترین زمان ممکن و حداکثر ۲۴ ساعت تحویل داده می شود و در قسمت بالای لیست طراحی بنر هیدیکا قرار می گیرد. کیفیت طراحی در این سرویس همواره در نظر گرفته می شود و هیچ گاه از میزان کیفیت کاسته نمی شود.

با فعال سازی این سرویس به مبلغ طراحی ۴۰ درصد افزوده خواهد شد . هیدیکا روزانه ۱ الی ۲ سفارش به صورت ۲۴ ساعته قبول میکند در صورتی که ظرفیت این گزینه تکمیل شده باشد سیستم ثبت سفارش طراحی اجازه ثبت ۲۴ ساعته نخواهد داد .