برچسب: اشتباهات رایج در طراحی لوگو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

اشتباهات رایج در طراحی لوگو

اشتباهات رایج در طراحی لوگو: اهمیت یک لوگو قابل فهم نیست. این سمبل گرافیکی نشانگر هویت یک شرکت است و این نماد کوچک آنقدر قدرتمند است که می تواند اعتبار شرکت شما را رقم بزند یا آن را تضعیف کند. مهم نیست که خدمات شما چقدر شگفت انگیز است ، اگر لوگوی شما از طراحی