برچسب: تایپ فایل صوتی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

تفاوت تایپیست کتاب با تایپیست فایل صوتی

چه تفاوتی میان یک تایپیست کار متن و یک تایپیست کار فایل صوتی وجود دارد؟     تایپیست: در تایپ متن را به صورت دستی تایپ می کنیم. تایپ صوتی قابلیت تبدیل گفتار به نوشتار را دارد و با استفاده از فناوری های شناخت زبانی و هوش مصنوعی امکان پذیر است. در سیستم تایپ متنی

استاندارد

تایپ فوری با کیفیت عالی

تایپ فوری با کیفیت عالی     برای اینکه بتوانید تایپی سریع و با کیفیت انجام دهید ، لازم است اصول اولیه آن را بدانید. در اینجا به مهم ترین اصول در تایپ فوری با کیفیت عالی اشاره می کنیم. انگشتان خود را در محل مناسب قرار دهید. محل قرارگیری انگشتان شما بر روی کلیدها