برچسب: زمان مناسب برای بازسازی لوگو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

نکات مهم در بازسازی لوگو

مهمترین علت بازسازی لوگو     دلایل زیادی برای بازسازی لوگو وجود دارد که از مهمترین آن می تواند تغییر در سیستم و رشد و تکامل شرکت و برند باشد. تغییر سلیقه مخاطب و مشتری ، طراحی لوگو توسط اشخاص ناشی ، عدم ارتباط طرح لوگو با موضوع ، عدم انتقال مفهوم لوگو ، استفاده