برچسب: سرعت تایپ

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

سرعت تایپ بالا چیست؟

سرعت تایپ میانگین سرعت تایپ حدود ۴۰ کلمه در دقیقه است. برای دستیابی به سطح بالایی از بهره وری، به جای آن ۶۰ تا ۷۰ کلمه در دقیقه را هدف قرار دهید. جدول زیر سطوح مختلف ارزیابی را برای بزرگسالان نشان می دهد. نقاط و اهداف برای  افراد بزرگسال  (wpm)کلمات در دقیقه کاراکتر دردقیقه (cpm) سرعت متوسط