برچسب: طراحی بنر کارواش ماشین

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

طراحی بنر جواهری

طراحی بنر جواهری     امروزه از بنر تبلیغاتی برای همه مشاغل و حرفه ها استفاده می شود. طراحی بنر جواهری نیز از مواردی است که در تبلیغات لوکس به کار می رود. این نوع بنر معمولا به صورت لایه باز است و از این بنر می توانید در سر در فروشگاه ها یا مغازه