پرش لینک ها

Tag: طراحی لوگوی چهره

تاریخچه لوگوی بانک ملت

تاریخچه لوگوی بانک ملت

تاریخچه لوگوی بانک ملت     لوگوی بانک ملت: به موجب مصوبه تاریخ 29 / 09/1358 با ادغام بانک های تهران ، داریوش ، بین المللی ایران ، عمران ، بیمه ی ایران ، ایران و عرب ، پارس ، اعتبارات تعاونی و توزیع ،