برچسب: طراحی لوگوی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

طراحی لوگوی خشکبار

طراحی لوگوی خشکبار     طراحی لوگوی خشکبار: به میوه های خشک شده مانند زردآلو، آلو، کشمش، مویز، پسته، گردو، بادام، فندوق، خرمای خشک و… خشکبار می گویند. برای طراحی لوگو ی خشکبار ابتدا باید مجوز خود را از اتحادیه خشکبار بگیرید تا بتوانید پروانه فعالیت خود را دریافت کنید. زمانی که لوگو و برند