برچسب: طراحی لوگو ادارات

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

طراحی لوگوی امضا

طراحی لوگوی امضا     امضا یک نوع دست نوشته است که از نام و نام خانوداگی و یا یک علامت ساده تشکیل شده است. در واقع ، امضا نوعی تأیید بر روی اسناد و مدارک است. امضا نشان دهنده اعتبار یک سند و نوشته است. با توجه به این که امضا بخشی از سند

استاندارد

طراحی لوگو سمساری

طراحی لوگو سمساری     لوگوی یک شرکت نشان دهنده ماهیت و خدمات آن شرکت است. به همین دلیل ، قبل از اقدام به طراحی لوگو نوع و حوزه کسب و کار خود را مشخص کنید و مطابق با آن طرح لوگوی خود را انتخاب کنید. تصاویر و نمادها از ابتدا برای انسان بسیار جذاب