برچسب: طراحی لوگو سفره خانه

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

قوانین کپی رایت در لوگو

قوانین کپی رایت در لوگو     به قوانین کپی رایت (Copy Right) در طراحی لوگو قانون حق تکثیر ، حق نشر یا حق نسخه برداری لوگو نیز می گویند. این قوانین به منظور حمایت از مالکیت معنوی صاحبان کسب و کار و همچنین رعایت قوانینی مانند حق تکثیر ، حق نشر و الگوبرداری از