برچسب: لوگو حرفه ای

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

اتود زدن در طراحی لوگو

اتود زدن در طراحی لوگو چیست؟   اتود زدن در طراحی لوگو :اتود از کلمه‌ی فرانسوی Etude به معنای طرح اولیه یا طرح مقدماتی گرفته شده است. در ابتدا بیایید ببینیم منظور از اتود در طراحی لوگو چیست؟ اتود زدن لوگو راهی عالی برای بیان ایده‌های طراحان و شکل بخشیدن به آنهاست.  در اتود زدن، طراحان تصویری