برچسب: معیارهای مهم در انتخاب نام تجاری

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

استانداردهای انتخاب نام تجاری

استانداردهای انتخاب نام تجاری     انتخاب نام تجاری: نام تجاری همانطور که از اسم آن مشخص است ، شامل اطلاعاتی است که مشتری و مخاطب در مورد حوزه کار و فعالیت شما دارد. به این نکته توجه کنید که نام تجاری برای همیشه در ذهن مشتری شما باقی می ماند. در واقع ، نام