برچسب: مینیمالیسم در طراحی لوگو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

مینیمالیسم در طراحی لوگو

مینیمالیسم در طراحی لوگو     مینیمالیسم در طراحی لوگو: هنر مینیمالیسم  در سال ۱۹۶۵ ابتدا به وسیله ریچارد ولیام ، فیلسوف انگلیسی به کار گرفته شد. مینیمالیسم (Minimalism) نام یک مکتب هنری است که اساس آن ساده گرایی و اجتناب از روش‌های پیچیده و تفکرات پیچیده فلسفی است.  در این مکتب که برگرفته از