برچسب: کاربرد دایره در طراحی لوگو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

کاربرد دایره در طراحی لوگو

کاربرد دایره در طراحی لوگو     کاربرد دایره در طراحی لوگو: استفاده از نشانه ها و اشکال در طراحی نقش مهمی در معرف شرکت ، برند و محصول شما دارد. در واقع ، این اشکال و نشانه ها سبب شکل گیری حافظه بصری برای شرکت و مشتریان شما می شوند و ارزش ها و