برچسب: کیفیت طراحی لوگو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

مینیمالیسم در طراحی لوگو

مینیمالیسم در طراحی لوگو     مینیمالیسم در طراحی لوگو: هنر مینیمالیسم  در سال ۱۹۶۵ ابتدا به وسیله ریچارد ولیام ، فیلسوف انگلیسی به کار گرفته شد. مینیمالیسم (Minimalism) نام یک مکتب هنری است که اساس آن ساده گرایی و اجتناب از روش‌های پیچیده و تفکرات پیچیده فلسفی است.  در این مکتب که برگرفته از

استاندارد

نحوه ارزیابی کیفیت در طراحی لوگو

ارزیابی کیفیت در طراحی لوگو ارزیابی کیفیت در طراحی لوگو  : دیدن طراحی لوگو سفارشی برای اولین بار می تواند شما را هیجان زده کند،اما آیا تبدیل ایده به واقعیت تصویری به این آسانی است؟ کیفیت طراحی لوگو را چگونه ارزیابی می کنید؟ یک طراحی زیبا برای جلب توجه افراد کافی است یا عناصر طراحی