برچسب: بازسازی طراحی لوگو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

نکات مهم در بازسازی لوگو

مهمترین علت بازسازی لوگو     دلایل زیادی برای بازسازی لوگو وجود دارد که از مهمترین آن می تواند تغییر در سیستم و رشد و تکامل شرکت و برند باشد. تغییر سلیقه مخاطب و مشتری ، طراحی لوگو توسط اشخاص ناشی ، عدم ارتباط طرح لوگو با موضوع ، عدم انتقال مفهوم لوگو ، استفاده

استاندارد

طراحی لوگو انتشارات

طراحی لوگو انتشارات     با توجه به این که حوزه های مختلف انتشارات رقابت های بسیار شدید و نزدیکی با یکدیگر دارند ، انتخاب طرح مناسب برای آن ها  از اهمیت زیادی برخوردار است. می توان گفت که طراحی لوگو انتشارات با توجه به حوزه فعالیت و افرادی که در آن فعالیت می کنند