برچسب: تاثیر استراکچر دیتا در سئو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

structured data ( استراکچر دیتا ) چیست ؟

structured data  – داده های ساختاریافته استراکچر دیتا یا داده های ساختار یافته به کدهایی گفته می شود که دارای فرمت مشخصی هستند و به گونه ای نوشته می شوند که قابل درک برای موتورهای جستجو باشند. موتورهای جستجو این داده ها را خوانده و از آنها در نمایش نتایج جستجو بهره می برند. داده